Prosessbåter / Brønnbåter

Tilbake til oversikten
MS SEIHAV
Heimli o.nr.
0201
Verksted
FMV AS, b.nr. 38
L x B
78,75 x 16,80 m
Design
HFMV LFC4000
Navn
MS SEIHAV
Rederi
Mowi Star AS
Levert
2016

MS SEIHAV

I tett samarbeid med brødrene Bakke fra rederiet Mowi Star AS har Heimli Ship Design og Fitjar Mek. Verksted AS utviklet en topp moderne brønnbåt som har fått typebetegnelse HFMV LFC4000. 

 

Fartøyet ble levert fra Fitjar Mek. Verksted AS som bygg nr. 38.  Mowi Star AS er ett av tre datterselskap eid av Seistar Holding AS.

 

Brønnbåten er spesialbygd og kan gå med lukket last i over et døgn etter de nye standardene fra Mattilsynet og håndterer de fleste utfordringer oppdrettsnæringen på Vestlandet har.

Fartøyet skal frakte levende fisk frå merdene til slakteri, og smolt fra smoltanlegg til merdene. 

Båten skal også brukes til sykdomsbehandling av fisk og har topp moderne utstyr og teknologi ombord for utførelse av denne jobben.  

  •  Se Produktark
  • For mer info om MS Seihav i Maritimt Magasin her