Nyheter

Det er mye spennende som skjer både hos oss og våre samarbeidspartnere!

 

Oversikt her for de siste HeimliFMV design som er overlevert rederi og andre nyheter

10.02.2017
Del nyheten

KYSTVERKETS nye fartøy OV RYVINGEN


Kystverket.no_Pressemelding Publisert: 30.01.2017 - Pål Are Lilleheim
Kystverket bygger miljøvennlig fartøy hos Fitjar
Fitjar Mek. Verksted AS skal bygge Kystverkets neste fartøy, OV Ryvingen. Fitjar har tidligere
bygd to av Kystverkets til nå tre nye multifunksjonelle fartøyer. Heimli Ship design i samarbeid med FMV AS står for design av OV Ryvingen.

Planlagt levering av fartøyet er høsten 2018.


OV Ryvingen er det fjerde fartøyet i henhold til fartøysfornyingsplanen til Kystverket. Tidligere
har Kystverket fått OV Utvær (2012), OV Skomvær (2013) og OV Bøkfjord (2016). De to
førstnevnte ble levert av Fitjar mekaniske verksted i Hordaland, mens sistnevnte ble levert av
danske Hvide Sande Shipyard. Fitjar vant kontakten på OV Ryvingen i konkurranse med tre
andre aktører.


I OV Ryvingen har vi tatt med oss driftserfaringene som vi har gjort oss med de tre foregående fartøyene. Dette er multifunksjonelle fartøyer, som utfører oppdrag innen farledsvedlikehold og oljevern, forteller prosjektleder for nybygget i Kystverket, Kurt-Ivar Gram Franck.
OV Ryvingen er tatt et steg videre, sammenlignet med de tre fartøyene som er levert tidligere.
Fartøyet blir blant annet litt lenger, og har i tillegg utstyr som gir større kapasiteter på blant
annet kran. Men viktigst av alt er kanskje at det er lagt vekt på å videreutvikle hybridløsningen
som ble introdusert med OV Bøkfjord. Batteripakken på det nye fartøyet vil være nesten fire
ganger så stor som på Bøkfjord. Det vil si at det er dobbelt så stort som den elektriske ferga MF
Ampere, som går på strekningen Lavik og Oppedal i Sognefjorden.


– Avansert og fremtidsrettet
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ser svært positivt på den høye miljøprofilen som er lagt i prosjektet.
Regjeringen er opptatt av miljøvennlig sjøtransport, og ba derfor Kystverket om å legge til rette for et anbudsopplegg der miljøkravene stod sentralt. Norske verfts- og teknologimiljø er i
verdensklasse, og våre maritime næringsklynger er kjent for å ligge langt fremme når det gjelder leveranser med god miljøprofil.

 

- Miljøprofil
Kystverket har altså hatt en tydelig miljøprofil i prosjektet med OV Ryvingen. I tillegg til at en
betydelig del av tildelingskriteriene var knyttet til fartøyets miljøegenskaper, ble det lagt høye
miljøkrav i anskaffelsens såkalte skal-krav, som batterihybrid og tilrettelegging for biodiesel.
Miljøkravene har ført til at tilbyderne har jobbet tett med sine underleverandører, og designet
fartøy med lav miljøpåvirkning som grunnfilosofi. Ryvingen er dermed utrustet med flere
innovative miljøløsninger.

 

Til hovedfremdrift har Fitjar valgt permanent magnet-thrustere med høy virkningsgrad. Fartøyet utrustes med to separate generatorer som drives av en stor moderne dieselmotor med variabelt turtall.
I konkurransen har også støy til omgivelser vært en del av tildelingskriteriene, og leverandørene har i tillegg planlagt tiltak for å senke støynivået mest mulig.
Kystverket planlegger å dele sine driftserfaringer med de nye systemene med resten av den
maritime næringen, slik at alle kan ta del i erfaringer fra den allsidige bruken som Kystverket
har.

 

- Stor batteripakke
En stor batteripakke legger til rette for svært høy virkningsgrad og hybridfleksibilitet i fremdrift.
Batteripakken er på hele 2000 kilowatt time (kWh). Ut fra Kystverkets driftsform kan Ryvingen gå på batteri alene i flere timer, og kan lades fra landstrømsanlegg eller forsyne fartøyet med strøm ved kailigge – dersom landstrøm ikke er tilgjengelig.
En annen innovativ løsning er at overskuddsvarmen fra fartøyets hovedmaskin under
arbeidsdagen lagres i "thermos". Ved kailigge brukes deretter den opplagrede varmeenergien til oppvarming av mannskapsområde, istedenfor en tradisjonell oljefyrt kjele.
– Det er imponerende å se både Kystverkets miljøkrav og hvordan leverandørene tar dette videre
i sitt konsept. Det planlagte fartøyet blir et grønt flaggskip, sier Kay Erik Stokke, som har ledet DNV GLs bistand til Kystverket i prosjektet.


- Norsk bygg
OV Ryvingen er planlagt bygget og utrustet i Norge, og planlagt levering er i november 2018.
Kontrakten med Fitjar mekaniske verksted omfatter også opsjon på ytterligere ett fartøy. I alt
omfatter Kystverkets fartøysfornyingsplan seks til åtte fartøyer.
– Vi var stolte da vi døpte vårt første hybridfartøy i september i fjor. Det hadde mange innovative løsninger, som gjør at vi i tillegg kan tone miljøflagget i sterkere grad. Og det hører med til historien at det fartøyet ble kåret til årets skip i Danmark, der det ble bygget, i fjor. Nå skal vi ta dette videre, og være enda mer innovative og enda mer miljøvennlige. Vi gleder oss derfor til både prosess og resultat, forteller daglig leder Trond Røren i Kystverket rederi.
Han ønsker også trekke frem de forbedrede arbeidsomgivelsene som mannskapet vil få med det nye fartøyet.
– Mannskapet som har sin arbeidsplass på våre fartøyer har vært med på prosessene på alle
nybyggprosjektene. Det gjør at deres erfaringer, behov og ønsker er tatt med i betraktningene.
De nye fartøyene setter oss i enda bedre stand til å utføre de viktige samfunnsoppgavene vi er
satt til, i tillegg til at de er et kjempeløft med tanke på arbeidsforhold for de som har fartøyene
som sin arbeidsplass, understreker Røren, som er daglig leder i Kystverket rederi.

 

Se alle